ដំណឹងក្តៅ! ពុ.ទ្ធោ.អើយ! ស្ល.ាប់យ៉.ាងអាណោ.ចអាធ.ម ករណីប្ល.ន់ និងសម្ល.ាប់សង្សារខ្លួនឯង

ដំណឹងក្តៅ! ពុ.ទ្ធោ.អើយ! ស្ល.ាប់យ៉.ាងអាណោ.ចអាធ.ម ករណីប្ល.ន់ និងសម្ល.ាប់សង្សារខ្លួនឯង

https://www.highperformancegate.com/g3011sbrxz?key=f949ee8499abb92fd008ca4b3c17ef84

សូមប្រយ័ត្នបងប្អូន ជាពិសេសស្រី! ក្តៅៗ យោងតាមការបង្ហោះរបស់ FB ឈ្មោះថា ម៉ៅ ដនខ្លាព្រំ បានបង្ហោះអំពីករណីឃា.តក.ម្មថា ៖ បំបែកសំណុំរឿងឃា..ក.ម្ម ! ស.ម្លា.ប់ស.ង្សា.រប្លន់យកម៉ូតូនិងទ្រព្យសម្បត្តិ នៅត្បូងឃ្មុំ✅

ចង់ដឹងច្បាស់យ៉ាងណា សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម និង ការផុសលំអិតខាងក្រោម ៖