ដឹងការពិត!! ក្រោយពីបានវាស់កម្ពស់រួច «លោកគ្រូតឿ» និយាយអំពីការថតសម្ដែងរឿងស៊ីអាចម៌គោ

លោកគ្រូតឿ ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅមកសួរនាំ និងធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំ ក្រោយបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់

រឿងសម្ដែងស៉ីអាចម៌ បានសារភាពនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចថា វីដេអូនោះខ្លួនគ្រាន់តែសម្ដែងលេងប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនបានស៉ីអាចម៌ពិតប្រាកដនោះទេ។

បុគ្គលឈ្មោះ ជឹម សុភ័ក្រ ហៅគ្រូតឿ អាយុ២៩ឆ្នាំ បានសារភាពថា ខ្លួនពិតជាបានកាន់អាចម៌គោប្រាកដមែន ប៉ុន្ដែគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះ

លុះនៅពេលដាក់ចូលមាត់ មិនមែនស៉ីអាចម៌គោនោះទេ គឺជាស្ករសូកូឡាដែលដាក់នៅខាងក្រោមដៃ។

Related Articles

Latest Articles